Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

migotanie
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viaoblivions oblivions
migotanie
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaoblivions oblivions
migotanie
3565 a19e
Reposted fromblueinsane blueinsane viamadadream madadream
migotanie
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaatranta atranta
migotanie
7966 40c1
Reposted frombluesunday bluesunday viaatranta atranta
migotanie
9098 880d
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viaedenpath edenpath
migotanie
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
migotanie
7606 eddd 500
migotanie
Reposted fromjasminum jasminum viakapitandziwny kapitandziwny
migotanie

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Reposted fromflorentyna florentyna viaszydera szydera
migotanie
8124 b7c7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaszydera szydera

February 20 2017

migotanie
4459 6399
Reposted fromskrzacik skrzacik viaRozaa Rozaa
migotanie
0283 7ccb 500
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viamauak mauak
migotanie
migotanie
7725 e140
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamadadream madadream
migotanie

February 19 2017

6170 3cc9 500

February 17 2017

migotanie
Reposted fromnameherhope nameherhope viaalex0 alex0
1850 c848

melaninboy:

shanteallx3:

hippy-freak:

Look at how beautiful and non sexualized this image is….

I will REBLOG this everyday!! Unsexualize the female body!!

fav

migotanie
3967 e8b7
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl