Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

migotanie

Zgadzam się na walkę ze wszystkimi niebezpieczeństwami, które na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które tygodniami biją w ściany namiotów i doprowadzają do granicy szaleństwa. Zgadzam się na drogi prowadzone na granicy wytrzymałości. Zgadzam się na walkę. Nagroda, którą otrzymuję za te trudy, jest niebotycznie wielka. Jest nią radość życia.


— Jerzy Kukuczka
Reposted fromlittlemouse littlemouse
migotanie
Be unstoppable. 
Reposted fromupinthesky upinthesky vialittlemouse littlemouse
migotanie
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viasomebunny somebunny
migotanie
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasomebunny somebunny

May 24 2017

0323 69f4 500

noperfectdayforbananafish:

D’Arcy Benincosa

Reposted frommuhuhu muhuhu
migotanie
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viamojanazawsze mojanazawsze
migotanie
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viatobecontinued tobecontinued

May 23 2017

migotanie
1433 c995
Reposted fromkarahippie karahippie
migotanie
migotanie
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
migotanie
Znów drżałem ze strachu przed światem.  Bo strasznie mi żyć w świecie tak różnym ode mnie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viahey-jude hey-jude
8515 55e5 500

breathinginbiology:

Majestic nudibranch.

migotanie
6466 0b23 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viapolaczetto polaczetto
migotanie
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viatake-care take-care

May 21 2017

migotanie

But I think the most important thing is kindness. If you’re not kind, the rest doesn’t matter.

— Isabella Huffington
Reposted fromquestion question viainerte inerte
migotanie
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
migotanie
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaWlodara Wlodara
migotanie
3679 17a5 500
Reposted frompulperybka pulperybka
migotanie
3974 5190 500
Rozbieżność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl