Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

migotanie
6402 6a08
Reposted fromladygrey ladygrey viaStoneColdSober StoneColdSober
0054 b477 500

August 01 2017

migotanie
Reposted fromtfu tfu viaoblivions oblivions
migotanie
8301 ac1d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober

July 31 2017

migotanie
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony viacryingangel cryingangel
migotanie
0946 881b
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viacryingangel cryingangel

July 24 2017

migotanie
Reposted frombluuu bluuu viaawakened awakened
migotanie
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaawakened awakened
migotanie
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viairie irie
migotanie
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mount Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— N. Belcik
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viairie irie
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacryingangel cryingangel
migotanie
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoblivions oblivions

July 21 2017

migotanie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra

July 20 2017

migotanie
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaszarakoszula szarakoszula
migotanie

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
migotanie
2799 26ba 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka
migotanie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamountains mountains
migotanie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamountains mountains

July 17 2017

8981 fefe 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7737 a08c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl