Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

migotanie
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
migotanie
2358 b901 500
Reposted from2017 2017 viaoneisdarkoneislight oneisdarkoneislight
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
migotanie
migotanie
7238 e6c3 500
Reposted frompiehus piehus vianiedonaprawienia niedonaprawienia
migotanie
migotanie
1587 52c9 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaorelh orelh
migotanie
4557 42fb 500
1620 sucked too, huh?
Reposted fromlordsoth lordsoth viazorax zorax
migotanie
migotanie
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule vialekkaprzesada lekkaprzesada
migotanie
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
migotanie
2479 4e92 500
migotanie
2208 6d29
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
migotanie
9884 0b1c
Reposted fromfelicka felicka viaDreamsMayCome DreamsMayCome
migotanie
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaDreamsMayCome DreamsMayCome

May 25 2020

migotanie
0823 37b1 500
1940s New York
Reposted frommydaytoday mydaytoday vialekkaprzesada lekkaprzesada
migotanie
0334 59e0
Reposted frompwg pwg vianiedoskonalosc niedoskonalosc
migotanie
9485 5bd5 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viagrarzynka grarzynka
migotanie
0413 54d2 500
Reposted fromkosmata kosmata viagrarzynka grarzynka
migotanie
9790 33a5 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrarzynka grarzynka
migotanie
5292 3808 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamiischa miischa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...