Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

migotanie
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viazupson zupson
migotanie
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
migotanie
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
migotanie
6220 8cf8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakeeplooking keeplooking
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

migotanie
5210 b848 500
0495 ccc0
Reposted fromnosmile nosmile viablackheartgirl blackheartgirl
6303 3355 500
migotanie
migotanie
7275 615d 500
migotanie
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
migotanie
migotanie
migotanie

July 12 2017

migotanie

O, wysiąść mi na cichej, nienazwanej stacji
Wyjść z wagonu ukradkiem, rozpłynąć się w cieniach.
Iść powoli aleją kwitnących akacji,
Donikąd się nie spiesząc, drogą bez znaczenia.

— Antoni Słonimski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavaka vaka
migotanie
7302 836e 500
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viavaka vaka
migotanie
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viavaka vaka
migotanie
Reposted frombluuu bluuu viaFiodor11 Fiodor11
migotanie
1961 b217
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl